Registation Form

จดทะเบียนฟาร์ม

ชื่อฟาร์ม 1
(กรอกเป็นภาษาอังกฤษ)
ชื่อฟาร์ม 2
(กรอกเป็นภาษาอังกฤษ)
ชื่อฟาร์ม 3
(กรอกเป็นภาษาอังกฤษ)
ชื่อ-นามสกุล เจ้าของฟาร์มคนที่ 1
(กรอกเป็นภาษาอังกฤษ)
ชื่อ-นามสกุล เจ้าของฟาร์มคนที่ 2
(กรอกเป็นภาษาอังกฤษ)
ที่อยู่
จังหวัด
อำเภอ/เขต
ตำบล/แขวง
รหัสไปรษณีย์
กรอก URL ฟาร์ม
อีเมล
เบอร์โทรศัพ์หนึ่งเบอร์เท่านั้น
Line ID
สำเนาบัตรประชาชนพร้อมลายเซ็นต์เจ้าของคนที่ 1
รูปภาพควรมีความกว้าง 800px ไฟล์ *.jpg, *.jpeg, *.png
สำเนาบัตรประชาชนพร้อมลายเซ็นต์เจ้าของคนที่ 2
รูปภาพควรมีความกว้าง 800px ไฟล์ *.jpg, *.jpeg, *.png
สลิปการโอนเงินค่าธรรมเนียม
รูปภาพควรมีความกว้าง 800px ไฟล์ *.jpg, *.jpeg, *.png
ใบขึ้นทะเบียนฟาร์ม
(ได้รับไฟล์ทางอีเมล 15 วัน)
ใบขึ้นทะเบียนฟาร์มด่วน
(ได้รับไฟล์ทางอีเมล 3 วัน)
วิธีการชำระเงิน

ชำระค่าจดทะเบียนที่
บัญชีออมทรัพย์ ธนาคารกรุงศรี
เลขที่บัญชี 718-1-18023-1
ชื่อบัญชี : รภัทภร