ตัวอย่างใบจดทะเบียนต่างๆ

- ใบจดทะเบียนฟาร์ม  ซึ่งสมาชิกฟาร์มทุกท่านจะมีใบนี้ค่ะ ถ้าผู้ขายอ้างว่ามีสมาชิกฟาร์มของชมรมลูกค้าสมารถขอดูใบนี้ได้ค่ะ
แต่ไม่มีใบนี้แสดง แสดงว่าไม่ได้ขึ้นทะเบียนเป็นสมาชิกฟาร์มและเค้าไม่สามารถออกใบเพ็ดให้กับผู้ซื้อได้ค่ะ สามารถค้นหาฟาร์มที่ขึ้นทะเบียนได้จากลิ้งนี้ค่ะ
https://www.siamcatthailand.com/recommended

- ใบจดทะเบียนประเภทที่ 1 ใบรีจสำหรับฟาร์มยื่นจดแมวเป็นตั้งต้นหรือเรียกเจนศูนย์ เป็นการยื่นจดแมวที่ซื้อเข้าฟาร์ม เพื่อจะเป็นพ่อแม่พันธ์ในอนาคต 
หรืออีกกรณีคือแมวตัวนั้นอยู่กับชมรมอื่นๆ ทำเรื่องย้ายมาจดเพื่อบันทึกข้อมูลแมวตัวนั้นเพื่อจดลูกในเจนต่อๆไปค่ะ
ในใบจะระบุแค่ ชื่อแมวนำหน้าและต่อท้ายด้วยชื่อฟาร์ม เพศ สี วันเกิด สายพันธ์ เจ้าของฟาร์มเท่านั้นค่ะ กรณีการย้ายชมรมมาจดไม่จำเป็นต้องอ้างอิงข้อมูลเดิมค่ะ 

 

- ใบจดทะเบียนประเภทที่2  ใบรีจที่ฟาร์มจดให้ลูกค้า ในใบจะมีการระบุข้อมูลของแมวตัวที่จด 
ชื่อจะเป็นชื่อฟาร์มนำหน้าชื่อแมว เพศ สี วันเกิด สายพันธ์ พ่อ แม่ เจ้าของ ผู้เพาะพันธ์ 
ฟาร์มสมาชิกจะต้องจดเป็นใบรีจีสควบคู่พร้อมกับใบเพ็ด1เจนให้ลูกค้าเสมอนะคะ ลูกค้าจะได้รับใบรีจีสและใบเพดเพิ่มอีก1ใบ ควรคู่กันค่ะ

- ใบเพ็ด1เจน ที่ลูกค้าจะได้ควบคู่กับใบรีจีสประเภทที่ 2
จะมีการระบุข้อมูลของแมวตัวที่จด ชื่อ เพศ สี วันเกิด สายพันธ์ เจ้าของ ผู้เพาะพันธ์ เพิ่มเติมคือข้อมูลพ่อแม่ระบุสายพันธ์และสีด้วยค่ะ

 

- ใบเพ็ดเจน 2 - 4 ที่ลูกค้าจะได้ควบคู่กับใบรีจีสประเภทที่ 2
จะมีการระบุข้อมูลของแมวตัวที่จด ชื่อ เพศ สี วันเกิด สายพันธ์ เจ้าของ ผู้เพาะพันธ์ เพิ่มเติมคือข้อมูลพ่อแม่ ปู่ย่า ตายาย ทวด ตามลำดับของเจนแต่ละชั้นค่ะ 

- ใบจดทะเบี่ยนประเภทที่3 การจดใบรีจีส (สำหรับบุคคลทั่วไป)
จะทำการจดได้แบบใบรีจีสเท่านั้นค่ะ ไม่ใช่ใบเพ็ดแบบระบุพ่อแม่นะคะ ใบรีจีสคือการบันทึกแค่ประวัติแมวตัวที่จด ชื่อแมว ชือเจ้าของ สายพันธ์ วันเกิด เพศ สี เท่านั้นค่ะ
ไม่ระบุพ่อแม่ค่ะ และเหนือชื่อแมวในใบรีจีสจะระบุว่า "Not For Breed" คือไม่สามารถผสมลูกจดลูกต่อได้ค่ะ
การจดแมวประเภทนี้ผู้จดต้องส่งสำเนาบัตรประชาชนยืนยันตัวตนเป็นเจ้าของแมว เพื่อป้องกันผู้ที่ขายแมวโดยไม่จดทะเบียนฟาร์มและอ้างกับผู้ซื้อว่าจดใบให้ผู้ชื่อได้
และส่วนมากจะมาจดแบบนี้ แล้วก็จะมีปัญหาภายหลังเพราะโอนเปลี่ยนชื่อเจ้าของภายหลังไม่ได้ และเพาะพันธ์ต่อไมได้นะคะ
แต่ถ้าหากเจ้าของแมวมีความต้องการจะผสมลูกต่อในอนาคต ต้องจะทำเรื่องยื่นจดทะเบียนฟาร์ม มาพร้อมกับจดทะเบียนแมวตัวนี้จะกลายเป็นจดประเภท1 เป็นเจนตั้งต้นได้ค่ะ