Article / News


ลักษณะมาตรฐานแมวสายพันธ์ Scottish Fold

การเขียนอธิบายถึงแมวสายพันธุ์ Scottish Fold นี้เนื่องจากเป็นสายพันธุ์ที่ได้รับความนิยมในบ้านเราอย่างต่อเนื่อง มีผู้สนใจเลี้ยงและมีผู้เพาะพันธ์เกิดขึ้นเป็นจำนวนมาก หลายครั้งที่ตอบคำถามเกี่ยวกับความสวยงาม รวมถึงปัญหาสุขภาพ และการผสมพันธุ์อย่างถูกต้องและเหมาะสม จึงได้ทำการรวบรวมเป็นข้อมูลไว้เพื่อให้ได้ลองอ่านและศึกษากันดูนะคะ ซึ่งลักษณะที่ความสวยงามภายนอกที่เขียนขึ้นมานี้เป็นมาตรฐานของแมวเกรดประกวดที่ควรจะมี แต่ไม่ได้หมายความว่า แมวที่ไม่ได้สวยงามตามมาตรฐานนี้ไม่ใช่แมวสายพันธุ์แท้นะคะ แค่แมวตัวนั้นๆอาจจะไม่ได้รับการปรับปรุงลักษณะให้สวยงามภายนอกตามเทรนที่เปลี่ยนทุกๆ 3 ปีเท่านั้นค่ะ แต่โดยรวมที่แมวสายพันธุ์นี้ควรจะเป็นและเอกลักษณ์ต่างๆยังคงไม่เปลี่ยนแปลงค่ะ ส่วนความสวยงามตามเกรดแบบในอยู่ในบทความถัดไปค่ะ

 

แมวหูดีด หูเด้ง ปลายโค้ง หูจะโน้มลงมาด้านหน้าเล็กหน้อย หูจะไม่ตั้งตรงเต่ นับเป็นแมวหูพับ และต้องผสมกับแมวหูตั้งเท่านั้นค่ะ

ถ้าลักษณะหางออกมาแบบนี้ไม่แนะนำให้เพาะพันธ์ต่อควรทำหมันเท่านั้นค่ะ

เน้นย้ำอีกครั้ง หูดีด หูเด้ง หูบิน คือหูพับ ห้ามผสมกับแมวหูพับค่ะ 

ในปี2021ถ้าชมรมไม่รับจดข้ามสายพันธ์ทุกกรณี ยกเว้น เปอร์เซีย ผสม เอ๊กซ์โซติกได้เท่านั้นค่ะ

Cr. Rapatpon Satirasilpin

President of Siam Cat Fanciers' Club

Owner and Founder Krungsiam Catterty