Article / News


การจดทะเบียนฟาร์ม

ขั้นตอนการจดทะเบียนฟาร์ม (รบกวนอ่านทำความเข้าใจโดยละเอียดค่ะ)
 
▪︎  การจดทะเบียนฟาร์ม คิวปรกติได้ใบภายใน 15วัน มีค่าธรรมเนียม 2,000 บาท คิวด่วนได้ใบภายใน 3 วัน ค่าธรรมเนียม 3,000 บาท ฟาร์มมีอายุระยะเวลา 5 ปี หลังจากหมดอายุต่อทะเบียนฟาร์ม 1,500 บาท ต่อไปอีก 5 ปี
ต้องดำเนินการจดทะเบียนฟาร์มให้เรียบร้อยก่อนเมื่อได้เลขทะเบียนฟาร์มแล้ว ถึงนำเลขทะเบียนฟาร์มเพื่อไปจดแมวได้เป็นลำดับต่อไป และจะได้รับเอกสารใบจดทะเบียนฟาร์มเป็นไฟล์ PDF ตอบกลับทางอีเมล์ฟาร์มที่แจ้งจดมาเท่านั้นค่ะ
 
▪︎ การกรอกข้อมูลการจดทะเบียนฟาร์ม
- ใส่ชื่อฟาร์มมาทั้งหมด 3 ชื่อ ต้องไม่ซ้ำกัน เพื่อเลือกกรณีชื่อฟาร์มซ้ำ การใส่ชื่อฟาร์มเว้นวรรคได้ 1 วรรค และมีเฉพาะตัวอักษร 12 ตัวอักษรเท่านั้น และไม่ต้องใส่คำว่า CATTERY
- สามารถมีเจ้าของฟาร์มได้ถึง 2คน หากเป็นเจ้าของผู้เดียวก็ใส่มาแค่ชื่อเดียว
- ชื่อเจ้าของฟาร์มเป็นภาษาอังกฤษ ที่อยู่กรอกเป็นภาษาไทยค่ะ ที่อยู่ฟาร์มตามจริง ไม่จำเป็นต้องตรงตามบัตรประชาชน 
- หากมีเฟสบุคเพจหรือเว็บไซด์ฟาร์ม ก็อบปปี้ลิ้งกรอกตรง URL มาด้วยค่ะ เพื่อชื่อฟาร์มและลิ้งจะขึ้นหน้าแนะนำฟาร์มในเว็บชมรมค่ะ
 
▪︎ เอกสารในการทำเรื่องจดทะเบียนฟาร์ม 
- สำเนาบัตรประชาชนขีดค่อมสำเนาถูกต้องบนบัตร พร้อมลายเซ็นต์ที่ชัดเจน อย่าเซ็นต์มาบนบัตร ให้เซ็นตรงกระดาษที่ว่าง (ถ้ามีเจ้าของ2 คน แนบมาทั้ง2คนค่ะ) สามารถนำบัตรประชาชนวางบนกระดาษ A4 เซ็นรับรองสำเนาใถูกต้องพร้อมลายเซ็นถ่ายรูปแนบมาได้ค่ะ
- สลิปการโอนเงินค่าธรรมเนียม
- เมื่อกดส่งข้อมูลเรียบร้อยแล้ว ให้เช็คสถานะได้ว่าการส่งข้อมูล ส่งมาเรียบร้อยเข้าระบบเซิฟเวอรืหรือไม่ โดยเช็คได้จากลิ้งนี้ค่ะ  https://www.siamcatthailand.com/check_status_farm
 
 
▪︎ ข้อกำหนดและกฏข้อบังคับในขึ้นทะเบียนฟาร์ม
 
- ไม่ผสมแมวข้ามสายพันธ์ ยกเว้น 
1. Exotic เป็นการผสมระหว่าง Persian + Exotic
2. Minute เป็นการผสมระหว่าง Munchkin + Persian, Exotic
3. Minskyn เป็นการผสมระหว่าง Munchkin + Sphynx

เพิ่มเติมสำหรับสายพันธ์ SCOTTISH FOLD ทางชมรมจะอะนุโลมให้จดได้กับ BRITISH เท่านั้น โดยลูกแมวที่เกิดจากพ่อแม่ที่ข้ามสายพันธ์มา จะไม่ใส่รหัสสายพันธ์ุชุดกลางของรหัสเลข (84ขนยาว, 86หูพับ, 88หูตั้ง) แต่จะใส่เป็น 00 ให้แทนในใบของลูกแมวตัวนั้นเพื่อที่จะได้ทราบว่าเป็นการจดข้ามสายพันธ์ุมา แต่จะระบุเป็นสายพันธ์ุ SCOTTISH FOLD ให้ค่ะ
 
- การส่งมอบลูกแมวให้ลูกค้าหลังอายุ 2เดือนขึ้นไป และฉีดวัคซีนรวม 1เข็มขี้นไป (หลังทำวัคซีน 7วันรอภูมิขึ้นถึงย้ายบ้านได้ค่ะ)
 
- ไม่ผสมแมวท้องชนท้อง​ นับจากการวันเกิดคอกที่1 กับคอกที่2 จากแม่เดียวกัน วันเกิดลูกแมวต้องห่างกัน6เดือนขึ้นไป ไม่อนุโลมทุกกรณีถ้าไม่ครบตามกำหนด
 
- ห้ามรับจดทะเบียนแทนผู้อื่น มีสิทธิ์จดได้เฉพาะแมวที่ตัวเองเป็นเจ้าของเท่านั้น 
 
- แม่พันธ์ต้องอายุ 1 ปีขึ้นไป และพ่อพันธ์อายุ 10 เดือนขึ้นไป ถึงจะผสมพันธ์ได้ (ไม่มีข้อยกเว้นหากผสมก่อนหน้านี้)
 
- การจดทะเบียนแมวเพื่อซื้อขายให้ลูกค้า ต้องจดเป็นใบรีจีส+ใบเพด1เจนขึ้นไปเท่านั้น (ประเภทที่2)
 
- ในการจดทะเบียนลูกแมว หากมีการปลอมแปลงข้อมูลพ่อแม่พันธ์ที่ไม่ตรงกับใบเพ็ดที่ระบุ แจ้งเตือนในครั้งแรก หากมีการทำครั้งที่ 2 จะยกเลิกทะเบียนฟาร์มและแมวที่จดทะเบียนมาทั้งหมดทันที
 
- การปลอมแปลงเอกสารหรือข้อมูลใดๆอันเป็นเท็จ ยกเลิกการจดทะเบียนฟาร์มและแมวทั้งฟาร์มทันทีค่ะ
 
- หากทำผิดกฏจะแจ้งเตือนครั้งแรก มีครั้งที่ 2 ยกเลิกการจดทะเบียนฟาร์มและแมวที่ออกจากฟาร์มทั้งหมดค่ะ
 
กรอกข้อมูลการจดทะเบียนฟาร์มที่ลิ้งนี้ค่ะ https://www.siamcatthailand.com/farm_register
 
▪︎ ชำระค่าจดทะเบียนที่
บัญชีออมทรัพย์ ธนาคารกรุงศรี
เลขที่บัญชี 718-1-18023-1
ชื่อบัญชี : รภัทภร​ ส​ถิร​ศิลปิน​