Article / News


การโอนเปลี่ยนชื่อเจ้าของแมว

การโอนเปลี่ยเจ้าของ เฉพาะใบรีจีสประเภท1 คือใบรีจีสพ่อแม่พันธ์ของฟาร์ม อนุญาติให้เปลี่ยนชื่อเจ้าของจากฟาร์มสู่ฟาร์มเท่านั้นเพื่อเพาะพันธฺต่อได้  
แต่ถ้าเปลี่ยนชื่อนามบุคคลที่ไม่ใช่ฟาร์ม จะระบุว่า Not For Breed (ห้ามผสมพันธ์ต่อค่ะ) 

▪︎ วิธีการเปลี่ยนชื่อเจ้าของแมวสำหรับใบเพ็ด 1 เจนขึ้นไป สำหรับแมวที่มีใบเพ็ดอยู่แล้ว มีการขายต่อเปลี่ยนมือเจ้าของ เจ้าของใหม่จะต้องให้เจ้าของเดิมเซ็นต์เปลี่ยนชื่อให้ในใบรีจีสตามรูปตัวอย่างด้านล่างค่ะ
และถ้าเจ้าของเดิมที่เป็นบุคคลธรรมดาที่ไม่ใช่ฟาร์ม ต้องใช้สำเนาบัตรประชาชนเจ้าของเดิมพร้อมลายเซ็นต์ยื่นส่งมาด้วย เพื่อป้องกันการแอบอ้างทำเรื่องในการเปลี่ยนชื่อเจ้าของแมวค่ะ

▪︎ หลักฐานที่ในการโอนเปลี่ยนชื่อเจ้าของแมว- ใช้ใบรีจีสที่มาคู่กับใบเพ็ด ตามรูปด้านล่างค่ะ

ข้อ1. คือลายเซ็นต์เจ้าของเก่า ถ้าเจ้าของเดิมมีคนเดียวก็เซ็นต์ด้านซ้าย ถ้าสองคนก็เซ็นต์ด้านขวามาด้วยค่ะ ต้องปริ้นเอกสารออกมาเซ็นต์เท่านั้นค่ะ
ข้อ2. คือวันที่ซื้อขายแมวตัวนี้ให้เจ้าของใหม่ค่ะ
ข้อ3. ชื่อ ที่อยู่เจ้าของใหม่ค่ะ
ถ่ายรูปหรือสแกนใบรีจีส ส่งแจ้งเรื่องให้แอดมินทาง Line : @scfc เท่านั้น
พิมพ์ชื่อเจ้าของใหม่ภาษาอังกฤษ เลขทะเบียนแมวตัวที่เปลี่ยนชื่อ ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงชื่อแมวได้ ส่งเป็นข้อความไลน์ไว้ด้วยค่ะ ถ้าโอนจากฟาร์มสู่ฟาร์มแจ้งเลขทะเบียนฟาร์มเจ้าของใหม่ด้วยค่ะ
- สลิปการโอนเงินค่าธรรมเนียม 100 บาทค่ะ  เวลาดำเนินการภายใน 7วันทำการค่ะ ส่งไฟล์กลับให้ทาง Line ที่ติดต่อเข้ามาค่ะ

▪︎ ชำระค่าจดทะเบียนที่
บัญชีออมทรัพย์ ธนาคารกรุงศรี
เลขที่บัญชี 718-1-18023-1
ชื่อบัญชี : รภัทภร ส​ถิร​ศิลปิน​